Dự án tại Duy Tiên

Tính đến tháng 12/2020, trên địa bàn thị xã Duy Tiên có 44 dự án khu đô thị, khu nhà ở, trong đó có nhiều dự án đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật như Khu đô thị Đồng Văn Xanh; Trung tâm thương mại, văn phòng kết hợp nhà ở phục vụ công nhân KCN Đồng Văn… đang tạo ra dáng vóc mới của đô thị.

Căn cứ thực tiễn những năm qua và dự báo khả năng phát triển trong giai đoạn tới, phát triển đô thị gắn với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ là trục phát triển chủ đạo của thị xã Duy Tiên hiện nay và những năm tiếp theo. Năm năm qua, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của thị xã bình quân đạt 36,5%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt trên 65.000 tỷ đồng, tăng 4,96 lần so với năm 2015, trong đó 95% là giá trị sản xuất của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo. Kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ trên địa bàn thị xã đã được quan tâm đầu tư (xây dựng và đưa vào hoạt động siêu thị, chợ, các ngân hàng thương mại, hệ thống khách sạn…) cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân và người lao động trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động khi đến làm việc.